Zbieramy zapotrzebowania a następnie organizujemy szkolenia podstawowe i uzupełniające na terenie powiatu lubaczowskiego z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Jesteś zainteresowany, skończyła ci się ważność zaświadczenia chcesz mieć szkolenie aby stosować środki ochrony roślin w gospodarstwie napisz do nas E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 881-546-900.

Po zebraniu odpowiedniej grupy zorganizujemy dla Ciebie szkolenie.

Cena za szkolenie od 50 zł. (uzależniona jest od ilości osób w danej grupie oraz rodzaju szkolenia).

Zgłoś się dziś, a my poprowadzimy cie przez cały etap przygotowania do szkolenia. Wpiszemy cię na listę osób oczekujących, będziemy dobierać najlepsze miejsce do przeprowadzenia szkolenia, będziesz informowany kiedy planujemy szkolenia itp. Zgłoszenie nie jest zobowiązujące . Wpłaty dokonasz dopiero po zebraniu odpowiedniej grupy szkoleniowej i ustaleniu terminu szkolenia.

Zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do stosowania pestycydów.

Odpowiadamy na kilka podstawowych pytań, które mogą mieć rolnicy chcący wziąć udział w takowych szkoleniach.

Po pierwsze kto je organizuje? - Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin organizuje CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH w Lubaczowie wpisane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do rejestru ( lista znajduje się na stronie PIORiN, podobnie jak dane gdzie będą organizowane szkolenia) – informuje Inspekcja.

Po drugie do kogo są one skierowane? Przypominamy bowiem, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie:
- w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
- wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Co ważne szkolenia uprawniające do stosowania pestycydów zachowują ważność przez 5 lat.

- Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub posiadają kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji – poinformował PIORiN.

Z kolei szkolenia podstawowe i uzupełniające nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie:
- stosowania środków ochrony roślin;
- doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin;
- integrowanej produkcji roślin.

Co ważne, warto wiedzieć, że

- aby uzyskać przeszkolenie uzupełniające należy posiadać przeszkolenie podstawowe (przeszkolenie uzupełniające jest nieważne bez przeszkolenia podstawowego).

- profesjonalny użytkownik wykonujący zabiegi chemicznej ochrony roślin bez posiadania kwalifikacji podlega karze grzywny.