Zasoby

  • Posiadamy własny sprzęt do projekcji, nagłośnienia itp,
  • Wynajmujemy sale posiadające warunki do prowadzenia szkoleń i konferencji
  • Organizowane przez nas szkolenia i spotkania biznesowe posiadają stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,