•  Ofertą firmy jest świadczenie usług w zakresie:

   Kompleksowej obsługi szkoleń ;

  W ramach prowadzonej działalności zbieramy oferty dot. potrzeb zorganizowania usługi w postaci przygotowania zaplecza do organizacji szkoleń, sympozji, konferencji itp. na terenie powiatu lubaczowskiego i sąsiednich. Są to zajęcia projektowane na potrzeby konkretnej firmy, przeznaczone wyłącznie dla jej pracowników. Obejmują grupę pracowników z jednego działu czy jednej jednostki organizacyjnej. Skupiają osoby niepracujące ze sobą na co dzień, np. managerów działów czy jednostek terenowych, którzy rzadko mają ze sobą bezpośredni kontakt lub w ogóle go nie mają.
  O potrzebie takiego szkolenia decyduje zazwyczaj wyższy szczebel zarządzania, mając na celu głównie podniesienie efektywności funkcjonowania
  w jakimś obszarze. W tym przypadku zarówno analizą potrzeb, projektowaniem oraz realizacją szkolenia, konferencji, zajmuje się konkretna firma, natomiast rolą firmy szkoleniowej jest zorganizowanie zaplecza szkoleniowego w postaci; - zorganizowania odpowiedniego miejsca do szkolenia,  konferencji, zapewnienie sprzętu wizyjnego i nagłośnieniowego,  wyposażenie sali wykładowej w odpowiednie warunki do szkolenia, konferencji, zaopatrzenie w materiały szkoleniowe, catering, miejsca noclegowe, transport na miejsce prowadzenia szkolenia, ubezpieczenia szkoleń, badania ewaluacyjne, zaświadczenia, certyfikaty itp.

  Szkolenia i spotkania biznesowe zamknięte dedykowane dla firm i instytucji

  Znalezione obrazy dla zapytania oferta firmySpecjalizujemy się w projektowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń zamkniętych oraz projektów szkoleniowych. Szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zamawiający określa wymagania, które musi spełniać szkolenie.

  Usługa w zakresie organizacji zaplecza szkoleniowego jest realizacją szkolenia zleconego przez firmę,  a w całości jest realizowana przy pomocy naszej firmy szkoleniowej. W praktyce wygląda to tak, że dział szkoleń przeprowadza rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych oraz przygotuje projekt konkretnego szkolenia, a samą realizację zadań zleca firmie szkoleniowej. Tego typu szkolenia są realizowane zazwyczaj, gdy firma nie ma własnych trenerów, szkoleniowców, instruktorów kompetentnych w problematyce, której ma dotyczyć szkolenie.

    Znalezione obrazy dla zapytania szkolenia otwarte                                                                         

  Szkolenia otwarte;

  Celem tego typu szkoleń jest rozwijanie sprawności w różnych dziedzinach, najczęściej związanych z wykonywaną lub przyszłą pracą. Firma organizuje szkolenia otwarte poprzez ogłaszanie naborów na konkretne szkolenia, a osoby zainteresowane mogą zgłaszać się i jeśli spełniają określone wymagania, mogą wziąć w nim udział. 

  W szkoleniach otwartych posiadamy stałą ofertę szkoleń takich jak między innymi:

  1. Szkolenia menadżerskie np. (początkujący menedżer, rekrutacja i selekcja, zarządzanie zespołem itp.),
  2. Szkolenia sprzedażowe np. (skuteczne negocjacje, wywieranie wpływu w sprzedaży, odporność psych),
  3. Szkolenia interpersonalne np. (wystąpienia publiczne, zarządzanie stresem, efektywność osobista),
  4. Szkolenia z obsługi klienta np. (efektywna obsługa klienta, obsługa trudnego klienta itp.),
  5. Szkolenia marketingowe np. ( marketing w małej firmie),
  6. Szkolenia z zatrudnienia cudzoziemców np. (regulacje i przepisy prawne, wymogi i obowiązki itp. ),
  7. Szkolenia informatyczne (arkusze kalkulacyjne, Microsoft, bazy danych, publikacje w Internecie itp.),
  8. Szkolenia na potrzeby lokalnego rynku oraz migracji zarobkowej np.(opiekunek do dzieci, opiekunek do osób starszych),
  9. Szkolenia z BHP i PPOŻ , przewóz materiałów niebezpiecznych oraz udzielania pierwszej pomocy.
  10. Pozostałe szkolenia np. (szkolenia ze środków ochrony roślin, bezpieczeństwo mieszkańców itp.),

   Znalezione obrazy dla zapytania szkolenia branżowe

  Szkolenia branżowe specjalistyczne;

  Przedsiębiorcy mają możliwość rozwijania swoich kompetencji oraz kompetencji swoich pracowników poprzez realizację zamierzonych celów edukacji
  i biznesu. Usługi szkoleniowe branżowe wybierane są samodzielnie przez przedsiębiorcę lub przez nas i proponowane osobom zainteresowanym. Szkolenia specjalistyczne są tworzone przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Mikro, mały lub średni przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z usług szkoleniowych. Na naszej stronie internetowej jest prezentowana lista szkoleń specjalistycznych. Szkolenia są organizowane zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej, które można również zorganizować w firmie osoby zlecającej. 

  LISTA AKTUALNYCH NABORÓW NA SZKOLENIA W ZAKŁADCE "Szkolenia:

  Jeśli nie znaleźliście interesującego Was tematu skontaktujcie się z nami