Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Kurs przygotowuje osoby do pracy jako Opiekun/ Opiekunka  osób starszych w Niemczech, a także prowadzenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi w Polsce. Kursanci podczas trwania  kursu opiekuna osób starszych zdobywają kwalifikacje z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi - z pewnością będzie to dodatkowy atut podczas ubiegania się o pracę w charakterze opiekunki/opiekuna.

Do kogo adresowany jest ten kurs?
Kurs organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kurs  opiekuna osób starszych stworzony jest dla wszystkich osób, które planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Kursant po ukończonym szkoleniu dzięki nabytym umiejętnością z zakresu opieki i pielęgnacji będzie w pełni przygotowany do pracy w Niemczech. Pracodawcy niemieccy oczekują od przyszłych opiekunek/opiekunów choćby minimalnej wiedzy z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferujemy Państwu kurs  dla opiekunów osób starszych.

 W jakim zawodzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Kurs  dla opiekunów osób starszych daje szansę na podjęcie pracy jako opiekunka/ opiekun w Niemczech Szkolenie pozwala na poznanie podstawowych potrzeb osób starszych, dzięki czemu możesz wykorzystać je podczas opieki nad bliską osobą.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Wysoka efektywność naszych szkoleń wynika ze współpracy naszej firmy z wysoko wykwalifikowaną kadrą lektorów. Wszyscy prowadzący kurs opiekuna osób starszych posiadają prawo do wykonywania zawodu Pielęgniarki, oraz są wieloletnimi praktykami w zakładach opieki zdrowotnej oraz szpitalach. Podczas całego trwania kursu istnieje możliwość konsultacji z lektorem.
 
 

Program kursu

 

1. Wstęp do anatomii i fizjologii człowieka.

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

3. Organizacja opieki zdrowotnej i opieki nad osobą straszą.

4. Rola i obowiązki opiekuna. Etyka pracy.

5. Omówienie procesu starzenia się organizmu.

6. Czynności związane z opieką i pielęgnacją (osoby chodzące, leżące).

7. Problemy geriatryczne.

8. Typowe zachowania osób dotkniętych chorobą.

9. Demencja, Parkinson, Alzheimer, Cukrzyca, Padaczka, Udar Mózgu.

10. Żywienie osób starszych i przewlekle chorych. Produkty dozwolone i zabronione.

11. Omówienie potrzeb podopiecznego i sposobów ich zaspokajania.

12. Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących. Znaczenie aktywizacji podopiecznych.

 

Organizacja zajęć

Czas trwania szkolenia 16h.(dopasowane do  danej grupy szkoleniowej)
 
Cena szkolenia uzależniona jest od wielkości grupy szkoleniowej i ustalana indywidualnie. 

Zajęcia odbywają się w systemie kształcenia zaocznego 1 dzień, kształcenia praktycznego 1 dzień.
 
Po ukończeniu szkolenia wydajemy certyfikat w języku polskim i niemieckim oraz w języku angielskim (język niemiecki opcja dodatkowo)