Cennik i zakres Usług

NOWOŚĆ!!!: szkolenia w formie e-learningu:                                               

 

Szkolenia zamknięte dla firm i instytucji oraz otwarte

 • szkolenie okresowe dla prac. administracyjno-biurowych .
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami                                
 • szkolenie wstępne
 • szkolenie okresowe
 • szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących  zadania bhp
 • kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP we własnym zakładzie
 • szkolenie ppoż.

USŁUGI DODATKOWE:                                                                                

 • ocena ryzyka zawodowego
 • tworzenie instrukcji BHP i ppoż (ogólne).
 • tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego, wyznaczanie stref itp.
 • doradztwo z zakresu ppoż (ogólne).
 • kontrola doraźna i okresowa (usługa cykliczna)
 • ocena i analiza stanu BHP

ORAZ:

- doradztwo w zakresie przeciwpożarowych zabezpieczeń budynków, obiektów i terenów pod konkretny zakład lub firmę .
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pod konkretny zakład lub firmę
- sprawdzenie wyposażenia obiektów, budynków i terenów .... w sprzęt przeciwpożarowy, znaki ewakuacyjne, instrukcje postępowania, tablice ostrzegawcze itp. 

 

Nasze szkolenia prowadzą osoby posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z art. 4 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

Posiadamy aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  po nr ewidencyjnym 2.18/00190/2018

 

WYCENA WW. USŁUG INDYWIDUALNA - SPYTAJ O CENE   e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,    fax : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez naszą stronę internetową zakładka kontakt.

 

  

Szkolenia przeciwpożarowe informacje podstawowe

 

 

 

 

Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy.                    

 

Zasadniczą podstawą prawną jest art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z dnia 6 marca 2018 r. ze zm.), który stanowi, że: właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

 2. Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

 3. Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

 4. Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

 5. Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

 6. Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

 7. Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Odpowiedzialność za realizację w/w obowiązków stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub części – ich zarządca lub użytkownik na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku braku zawarcia takiej umowy, faktyczna odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Szkolenia przeciwpożarowe powinny być częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego, który przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki zawodowe oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie, przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy.

Takie szkolenie powinno być przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez danego pracownika pracy na określonym stanowisku.

 

Ramowe programy szkoleń wstępnych podstawowych muszą uwzględniać tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w formie dostosowanej do specyfiki wykonywanej pracy.

 

Tematy ramowych programów wymagają opracowania szczegółowego planu zajęć dostosowanego do konkretnych potrzeb szkolonych pracowników. Plan taki powinien uwzględniać trzy podstawowe grupy zagadnień, czyli: charakterystykę zagrożeń pożarowych (wybuchowych) występujących w obiekcie (zakładzie pracy), wymogi bezpieczeństwa pożarowego, zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (pożaru, awarii …).

 

Przykładowa, oferowana tematyka dotyczy:

 • zapoznania z przepisami prawa regulującego ochronę przeciwpożarową na terenie Polski;

 • sposobów ochrony ppoż. uwzględniające specyfikę konkretnego obiektu;

 • informacji na temat źródeł pożarów oraz dróg jego rozprzestrzeniania się;

 • zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia;

 • alarmowania służb ratowniczych;

 • budowy, użytkowania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym ćwiczeń praktycznych w ich użyciu;

 • zasad użycia hydrantów;

 • przeprowadzenia próbnych ewakuacji, na wypadek zagrożenia pożarowego.

 

 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. po ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z dnia 6 marca 2018 r. ze zm.)