Wizerunkiem twojej firmy są jej pracownicy. Jakość ich pracy, zaangażowanie i kompetencje budują Twój sukces na rynku. Stabilność, rozwój a przede wszystkim bezpieczeństwo prowadzonej działalności, możesz rozwinąć poprzez fundamentalny element, jakim będzie szkolenie z pierwszej pomocy.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy zakładową grupę ratowniczą, która w sytuacji zagrożenia będzie potrafiła sprawnie współpracować ze sobą i wzajemnie ratować to co najcenniejsze - życie. Dzięki naszym szkoleniom wypadek w zakładzie pracy będzie opanowany przez wyszkolony i kompetentny zespół, wyposażony nie tylko w wiedzę i umiejętności, lecz i najwyższej jakości sprzęt ratunkowy.

Zapoznaj się z główna tematyką:
 1. Jak zachować się na miejscu wypadku, oraz jak powiadomić służby ratunkowe?
 2. Jak zadbać o bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
 3. Działania ratunkowe w zespole
 4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 5. Wykonanie szybkiego badania urazowego
 6. Omdlenia – postępowanie z osobą nieprzytomną
 7. Ułożenie poszkodowanego w pozycjach:
  • boczna bezpieczna
  • przeciwwstrząsowa
  • znosząca napięcie mięśniowe
  • pozycje przy dusznościach oraz problemach układu krążeniowego
  • bezpieczne przełożenie poszkodowanego z brzucha na plecy
 8. Ewakuacja - wskazania i techniki
 9. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
  • osoba dorosła
  • dziecko
 10. Defibrylacja z użyciem AED
 11. Opatrywanie ran, tamowanie krwawień, zaopatrzenie amputacji
 12. Urazy – kontuzje, złamanie, zwichnięcia
 13. Porażenia prądem
 14. Zadławienie – ciało obce w drogach oddechowych:
  • dorośli
  • dzieci
  • niemowlaki
 15. Nagłe zachorowania i postępowanie:
  • epilepsja (padaczka)
  • astma
  • cukrzyca
  • udar
  • zawał serca
 16. Omówienie wyposażenia oraz zastosowanie apteczek pierwszej pomocy.


Dodatkowo dostosujemy tematykę szkoleniową na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń i uzupełniamy ją o dodatkowe zagadnienia. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy. Dokumentacja jaką wydajemy jest honorowana na terenie całego kraju, spełnia wymogi Kodeksu Pracy i przepisów BHP. Na życzenie wystawimy zaświadczenie zbiorcze dla zakładu pracy.

 

Możesz połączyć nasz kurs ze szkoleniem BHP, by w końcu być przekonanym o profesjonalnym przygotowaniu twojej kadry do zagrożeń. Świetnym rozwiązaniem będzie zaproszenie nas na wyjazd integracyjny, gdzie wyszkolimy twoich pracowników w wytrwały i solidny zespół z najlepszymi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi do działań w najtrudniejszych okolicznościach.

 

Ochrona zdrowia i życia są wartościami nadrzędnymi. Kierując swoich pracowników na nasze szkolenia zyskasz ich wdzięczność i zwiększysz zaufanie do siebie i swojej firmy. Twój wizerunek umocni się w przekonaniu, że bezpieczeństwo personelu jak i osób postronnych stanowi podstawowe założenie trwałego i bezpiecznego rozwoju firmy.


KOSZT KURSU - Wycena indywidualna - zapytaj o cenę

Zapraszamy!