Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Tematyka programowa:
 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego.
 3. Wezwanie pomocy.
 4. Zadławienia.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Zatrucia.
 7. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 8. Urazy.
 9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran.
 10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć.
 11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego.
 13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 17. Defibrylacja z użyciem defibrylatora AED.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 1. resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 2. dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

 

KOSZT KURSU - Wycena indywidualna - zapytaj o wycenę