Wiadomości Ogólne:

Kurs: Informatyka
Kwalifikacje: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

 

 

 

Technik Informatyk – kierunek przyszłości

 Dzięki podjęciu nauki w naszej szkole nauczysz się sprawnie posługiwać różnymi systemami operacyjnymi. Bardzo dobrze poznasz oprogramowanie użytkowe, dowiesz się jak działają bazy danych oraz nauczysz się języków programowania (w tym języka SQL). Wiele umiejętności praktycznych, takich jak kompetencje do konfiguracji sprzętu i urządzeń peryferyjnych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych, zapewni Ci start w zawodowej ścieżce.

 Po zakończonej nauce technik informatyk może podjąć pracę w firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej, firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego, w sklepach komputerowych. Jako tytułowany technik informatyk będziesz mógł również prowadzić własną działalność w zakresie podstawowych usług informatycznych. Nauka informatyki jest jedną z najlepszych inwestycji, na jaką możesz się zdecydować już dziś!

      Ceny szkoleń uzgadniane są i dopasowywane indywidualnie do każdego szkolenia.