Przykładowe obszary tematyczne szkoleń:

Dla zespołów pracowników

·        komunikacja w zespole i organizacji

·        asertywność w kontakcie z klientem/dostawcą

·        budowanie zespołu/współpraca w zespole

·        negocjacje

·        obsługa klienta

·        obsługa klienta trudnego – szkolenia dla instytucji

·        sprzedaż przez rekomendacje

·        narzędzia twórczego rozwiązywania problemów

·        rozwiązywanie konfliktów i reagowanie w sytuacjach trudnych

·        radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego

·        współpraca z organizacjami związkowymi

·        Action Learning – coaching grupowy

·        szkolenia dla trenerów wewnętrznych i mentorów

·        zarządzanie informacją, Mind Mapping, Visual Thinking

·        zarządzanie wiedzą

·        szkolenia w zakresie wdrażania i nowelizacji norm systemów zarządzania jakością ISO

·        szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci Internet

·        szkolenia z ochrony danych osobowych

·        e-learning i blended learning

 

Dla kadry zarządzającej

·        motywowanie pracowników

·        przywództwo, budowanie autorytetu

·        rozwijanie kompetencji menedżerskich: delegowanie, egzekwowanie, dawanie feedbacku, prowadzenie okresowych rozmów z podwładnymi

·        zarządzanie skonfliktowanym zespołem, zarządzanie w kryzysie

·        zarządzanie czasem

·        zarządzanie zmianą